Članstvo

Članstvo v združenju SI-TT

Pogoji za članstvo v združenju

(1)Član združenja je lahko fizična oseba, ki:

*

se profesionalno ukvarja z dejavnostjo povezano s prenosom tehnologij iz javne raziskovalne sfere v gospodarstvo ali s povezovanjem gospodarstva in javne raziskovalne sfere,

*

je dopolnila vsaj 18 let ter

*

sprejema pravila in program dela združenja.

(2)Za profesionalno ukvarjanje z dejavnostjo povezano s prenosom tehnologij se po teh pravilih šteje samozaposlitev in zaposlitev ali položaj v organizaciji, na katerem posameznik samostojno izvaja aktivnosti namenjene uspešnemu prenosu tehnologij.

(3)Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena za vstop novega člana preverja s strani upravnega odbora združenja pooblaščena oseba, ki o tem poroča upravnemu odboru, ki na svoji prvi naslednji seji potrdi ali zavrne članstvo v združenju. Izjema so ustanovni člani združenja, ki se pred ustanovnim zborom združenja dogovorijo o načinu in pogojih za včlanitev v združenje.

(4)Drugi posamezniki, ki se strokovno ukvarjajo s področjem ali problematiko prenosa tehnologij oziroma vsebina njihovega dela ustreza profilu profesionalca s področja prenosa tehnologij (na primer zaposleni v javnem sektorju, poslovni svetovalci in akademiki) ter želijo prispevati k uresničevanju nalog združenja, lahko postanejo člani s priporočilom člana združenja ali s povabilom združenja.

Način včlanjevanja

(1)Kandidati za članstvo morajo podpisati pristopno izjavo, s katero se zavežejo, da bodo spoštovali določbe pravil združenja in drugih aktov združenja, ter plačati članarino.

(2)Člani plačujejo članarino na način in v višini, kot jo določi upravni odbor združenja.

Pristopna izjava za članstvo v Združenju SI-TT (.pdf ali .doc)