Namen združenja

Namen Združenja SI-TT je zaščita stanovskih interesov članstva ter razvoj dejavnosti prenosa tehnologij kot poklica in stroke v poslovni in širši javnosti.

Cilji združenja so:

  • prispevati k uspešnosti slovenskega gospodarstva, k napredku in blaginji države ter državljanov Republike Slovenije,

  • oblikovati in prilagajati poklicne standarde za profesionalce s področja prenosa tehnologij,

  • oblikovati enotna merila za merjenje uspešnosti dejavnosti prenosa tehnologij,

  • ustanovitev Združenja pisarn za prenos tehnologij Slovenije,

  • medsebojno spoznavanje, mreženje in druženje članov,

  • povečevanje ugleda dejavnosti prenosa tehnologij,

  • spodbujanje spoštovanja poklicnih standardov in poslovne etike,

  • povezovanje združenja s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.