Razno

Odločba o registraciji Združenja SI-TT ter izpisek iz registra AJPES

Mnenje upravnega odbora Združenja profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije (SI-TT) o osnutku Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) 2011 – 2020

Odgovor na mnenje upravnega odbora Združenja profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije (SI-TT) o osnutku Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) 2011 – 2020

Pisna poslanska pobuda poslancev dr. Luke Jurija, Matevža Frangeža in Dejana Levaniča za vzpostavitev sistemskega financiranja pisarn za prenos tehnologij