Vabilo k prijavi za Evropski kvalifikacijski izpit (EQE) 2016-2017

Spoštovani člani Združenja SI-TT,

posredujemo vabilo k prijavi za Evropski kvalifikacijski izpit (EQE) 2016-2017

Nacionalni rok za prijavo je 23. 5. 2016

Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) skupaj z Evropskim patentnim uradom (EPU) vabi zainteresirano javnost k prijavi za Evropski kvalifikacijski izpit (European qualifying examination – EQE).

Izbrani kandidati bodo v triletnem obdobju izobraževanja pridobili zahtevane sposobnosti in znanja ter se usposobili za zastopanje prijaviteljev pred Evropskim patentnim uradom.

Zainteresirani kandidati morajo biti še posebej seznanjeni z evropskim patentnim pravom, Pogodbo o sodelovanju na področju patentov (PCT), Pariško konvencijo, Odborom za pritožbe EPU in nacionalnimi zakoni, kolikor se nanašajo na evropske patentne prijave in evropske patente.

Evropski patentni urad si prizadeva za večje število EQE usposobljenih zastopnikov v vseh državah članicah, istočasno pa želi poudariti pomen nacionalnih patentnih uradov ter poklic evropskega patentnega zastopnika.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, morajo vlogo oddati na priloženem obrazcu pri svojem nacionalnem uradu najkasneje do 23. 5. 2016. Izbor kandidatov bo opravil EPU, ki bo tudi obvestil kandidate o uspešnosti kandidatur. Več odgovorov na različna vprašanja lahko najdete na http://www.epo.org/learning-events/eqe/faq.html.

Pridobljeni naziv velja za enega najuglednejših, saj velja izpit že vse od leta 1979 za enega najzahtevnejših strokovnih izpitov. Doslej je bil podeljen že skoraj 10.000 kandidatom, tudi iz Slovenije.

Več informacij o projektu EQE Candidate Support Project (CSP):

http://www.epo.org/learning-events/eqe/eqe-training/fee-subsidy.html

Kontaktna oseba na URSIL za vloge in dodatna vprašanja je dr. Klemen Grošelj klemen.groselj@uil-sipo.si

S spoštovanjem,

Levin Pal, sekretar Združenja SI-TT

Konferenca o evropskem patentu z enotnim učinkom , 5.5.2016

Spoštovani člani Združenja SI-TT,

posredujemo vabilo na konferenco o evropskem patentu z enotnim učinkom, ki jo organizira URSIL v sodelovanju z EPO in s podporo GZS v Ljubljani 5. 5. 2016

Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) bo v sodelovanju s Evropskim patentnim uradom (EPU) in ob podpori Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) 5. 5. 2016 organiziral konferenco: »Evropski patent z enotnim učinkom: priložnosti in izzivi« o izzivih in priložnostih, ki jih za Evropsko unijo in s tem tudi za Slovenijo prinašata evropski patent z enotnim učinkom in s tem povezano enotno patentno sodišče.

Proces vzpostavitev evropskega patenta z enotnim učinkom in Enotnega patentnega sodišča se postopoma zaključuje in neznanke, s katerimi smo se soočali ob podobnem dogodku junija 2014, so zdaj v veliki meri pojasnjene. Urad zato ocenjuje za potrebno in primerno, da se pred uveljavitvijo obeh instrumentov še enkrat opravi odprta, celovita in strokovna javna razprava o tem, kaj prihajajoča ureditev in z njo povezane spremembe prinašajo na eni strani EU in na drugi strani še posebej Republiki Sloveniji in slovenskemu gospodarstvu.

Naša želja je, da bo konferenca priložnost za odprto in strokovno razpravo, hkrati pa tudi priložnost, da se zainteresirana strokovna in širša slovenska javnost objektivno in celovito seznani z aktualnim dogajanjem na tem področju. Konferenca bo zato sestavljena iz dveh vsebinskih sklopov. Prvi del bo namenjen predvsem seznanitvi z aktualnim dogajanjem, vezanim na vzpostavitev evropskega patenta z enotnim učinkom in Enotnega patentnega sodišča, ki vključuje tudi Center za arbitražo in mediacijo s sedežem v Ljubljani in Lizboni. V drugem delu, pa bo težišče na razpravi o tem, kaj evropski patent z enotnim učinkom pomeni za slovensko in evropsko gospodarstvo, še posebej v luči intenzivne izvozne narave slovenskega gospodarstva, za katerega je svoboda delovanja na tujih trgih še kako pomembna. V želji, da bi vzbudili zanimanje kar najširšega kroga zainteresirane javnosti, smo na dogodek povabili širok nabor domačih in tujih deležnikov.

Z organizacijo tega dogodka bo URSIL obeležil tudi 25-letnico svojega obstoja in svetovni dan intelektualne lastnine (26. april).

Konferenca bo potekala 5. maja 2016 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenija (Dvorana A v 1. nadstropju, Dimičeva 13, Ljubljana) od 8.30 do 17.00 ure v slovenskem jeziku ob hkratnem tolmačenju v angleški jezik.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prosimo pa vas, da svojo udeležbo prijavite prek elektronske prijavnice na spletni strani: https://www.gzs.si/skupne_naloge/inovativna_slovenija/Novice/ArticleId/52077/unitarni-patent najkasneje do 29. aprila 2016, saj je število mest omejeno.

Vljudno vabljeni!

Impact of Science

Spoštovani,

posredujemo informacije o mreži AESIS z vabilom k članstvu, vabilom na konferenco in seminar 9. in 10. junija 2016, prošnjo po promociji dogodkov s strani mreže AESIS ter informacije o ugodnostih za člane Slovenske TTmreže (Združenja SI-TT)

Z lepimi pozdravi,
Levin Pal, sekretar Združenja SI-TT

AESIS, a network that has been established in the summer of 2015 with a specific focus on assessing and stimulating the societal impact of science. Chair of this network is Koenraad Debackere of the KU Leuven; see www.aesisnet.com

AESIS network aims to support the advancement and evaluation of the societal impact of science in all its aspects, by bringing together stakeholders and facilitating discussions. They all share a care to strengthen the development of effective mechanisms for measuring and demonstrating the impact of scientific research on society and to optimise the impact on our economy, culture and well-being. While impact of science is becoming an undisputed item on the agenda of policy makers, research managers, university strategists and science funders, it is important that the experience and know how of knowledge transfer professionals is being heard and included in the discussions. From the outset tech transfer and knowledge exchange professionals have operated in the heart of this field. We therefore actively seek connection to the tech transfer / knowledge exchange community as to ensure a balanced platform.

In order to build up a substantial and balanced community we are now reaching out to as many players in this arena and offer a membership for free (including access to various services and reduction offers). On top of that, we would like to offer the TT/KT community a special welcome. It is for this reason that we are currently addressing all European TT networks with a special offer (an extra reduction for your members plus one ticket with 50% discount on the conference fee per national TT network). In return we would appreciate if you can help us with some promotion among your members/network to spread our new initiative and reach out to as many people as possible.

Enclosed is a draft outline of the programme of our next two events, the conference ‘Impact of Science’ (9&10 June), as well as the add on seminar on ‘the Impact of EU funded research’ (8 June), plus a short outline of our proposal. At this very moment we are finalising the programme and its speakers.

PRILOGE:

AESIS broshure (klikni tu)

Draft programme (klikni tu)

Partnership package Slovenian TT network (klikni tu)

Progress TT – bootcamp

 

Dear reader,

The previous Boot Camp received a 98% satisfaction rate, do not miss the upcoming event!

“The bootcamp is an intensive deep-dive into all aspects a TTO should be aware off! This is very useful!”

Thijs Spigt, Director TTO, Erasmus MC, The Netherlands

Head of TTOs and senior staff are cordially invited to the third boot camp ‘Intensive Capacity Building Programme for TT Managers’ to be held from the 4th to the 6th of April 2017 at VTT Ventures in Espoo (30 min. from Helsinki), Finland.

Funded by the EU H2020, registration to PROGRESS-TT events are FREE; you only have to cover your own expenses.

The Boot Camp is an intensive three-day programme exclusively for up to 12 most senior TT practitioners and Directors of TT offices.

The different topics that will be discussed, using best practice collected from European TTOs, are:

• Day 1: Scouting ideas/technologies from the PRO and incentivising researchers to disclose IP

• Day 2: Assessing IP potential, validating technologies and incentivising for commercialisation

• Day 3: Accessing finance and interacting with financial stakeholders

• Day1-3: Securing TTO Staff skills and organising the TTO for optimum growth

There will be evening networking programme at the end of day 1 and 2 with other participants and guest speakers.

REGISTER NOW | VISIT WEBSITE

“Just perfect 3 days, full of information and perfect communication”
Petr Kubečka, Business Development Manager, Palacký University Olomouc, Czech Republic

Please do not hesitate to contact us if you have any questions regarding this event and/or PROGRESS-TT in general. We look forward to welcoming you in Espoo, Finland.

PROGRESS-TT partner

Website: www.progresstt.eu
Email: info@progresstt.eu
Follow us on Twitter

 

The PROGRESS-TT project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 643486

Vabilo na 9. Zbor članov Združenja SI-TT

Spoštovani člani Združenja SI-T

vljudno vabljeni na 9. zbor članov Združenja SI-TT, dne 21.3.2016 ob 10h na Jamovi cesti 39 – sedežu Združenja SI-TT.

DNEVNI RED:

  1. Uvodni pozdrav
  2. Imenovanje delovnih organov zbora članov (delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overoviteljev zapisnika in verifikacijske komisije) ter sprejem dnevnega reda
  3. Obravnava poročila o delu in finančnega poročila Združenja SI-TT za leto 2015
  4. Obravnava programa dela Združenja SI-TT za leto 2016Obravnava finančnega načrta Združenja SI-TT za leto 2016
  5. Razno

Gradiva se nahajajo na naslednji povezavi (klikni tu)

Vnaprej se vam najlepše zahvaljujemo za udeležbo.

S spoštovanjem,
dr. Levin Pal, sekretar SI-TT