Prihajajoči MIT4LS2021 in aktivna platforma za takojšnja dvostranska srečanja 12.-14. 5. 2021, Italija in svetovni splet

IME DOGODKA: Meet in Italy for Life Sciences 2021 – MIT4LS2021

ORGANIZATOR: MIT4LS2021

TERMIN: 12.-14. maj 2021

LOKACIJA: Italija, Genova

OPIS: Uveljavljeni dogodek Meet in Italy for Life Sciences je v letu 2020 v okrnjeni obliki kljub zahtevnim razmeram, povezanimi s koronavirusom, izvedel določene napovedane aktivnosti, vendar se bo kot fizični dogodek vrnil predvidoma v maju 2021.

Takrat bo znova priložnost za dvostranska srečanja med udeleženci, konferenco z znanimi predavatelji o aktualnih temah s področja življenjskih znanosti in vplivu biomedicinskih tehnologij, tematskimi delavnicami o izbranih temah, možnostmi za predstavitev idej in projektov ter razstavo.

Vzporedno je že sedaj aktivna platforma MIT4LS2021, preko katere lahko navežete stik s preostalimi udeleženci in se v kateremkoli terminu do naslednje pomladi dogovorite za virtualno srečanje. Za izvedbo je urejeno na platformi B2Match, zaradi česar nameščanje posebne programske opreme ni potrebno. Zadostujejo le namizni ali prenosni računalnik, spletni brskalnik, kamera in mikrofon.

REGISTRACIJA: za trenutno aktivno platformo je na voljo na spletni strani, kjer so dostopne tudi preostale informacije.

Iskanje partnerjev za raziskave na področju dermatologije 31. 10. 2020, svetovni splet

Platforma AlmirallShare Innovation vabi k sodelovanju raziskovalce iz zagonskih in biotehnoloških podjetij, raziskovalnih centrov in farmacevtskih podjetij za razvoj na področju razvoja novih kemičnih in bioloških učinkovin ter naprednih terapij za zdravljenje različnih kožnih bolezni.

Za predloge je priporočljivo, da so ustrezni za razvojno oziroma pred-klinično sodelovanje, pri čemer predlagatelj rešitve ostane imetnik iz nje izhajajočih pravic intelektualne lastnine.

Prijava in oddaja predlogov poteka preko omenjene platforme do 31. oktobra 2020. Vsi prejeti predlogi bodo obravnavani s strani ekspertne skupine in v približno osmih do desetih tednih po oddaji prijave/predloga, bodo predlagatelji obveščeni o odločitvi.

Podrobnosti o sodelovanju so podrobneje opisane v letaku.

Dvostranska srečanja na InterAGRO 28.-30. 10. 2020, svetovni splet

IME DOGODKA: InterAGRO Brokerage event

ORGANIZATOR: EEN Ukraine, Kyiv International Contract Fair

TERMIN: 28.-30. oktober 2020

LOKACIJA: svetovni splet

OPIS: Vzporedno z mednarodno razstavo InterAGRO o (1) razvoju in inovacijah na področju kmetijske mehanizacije in opreme ter (2) tehnologij, usmerjenih v podnebne izzive, bodo potekala virtualna dvostranska srečanja.

Namenjena bodo podjetjem, korporacijam, raziskovalcem in investitorjem za dogovore o možnostih tehnoloških in poslovnih sodelovanj, dostopu na nove trge, preverjanju možnosti investiranja, vzpostavljanju čezmejnih stikov in seznanitvi z najnovejšimi trendi in prebojem na zadevnem področju.

Udeležba na virtualnih spletnih sestankih je brezplačna in bo potekala preko B2Match platforme, zaradi česar za izvedbo sestanka ne potrebujete nobene dodatne programske opreme, razen namiznega ali prenosnega računalnika, spletnega brskalnika, kamere in mikrofona.

REGISTRACIJA: je na voljo do 28. oktobra 2020 preko prijavne platforme.

DODATNE INFORMACIJE: o dogodku in udeležencih si lahko ogledate na platformi za dvostranska srečanja.

Simpozij o električnih in avtonomnih vozilih 20.-22. 20. 2020, Ljubljana

IME DOGODKA: 7. simpozij Emobility

ORGANIZATOR: Emobility, SPIRIT Slovenija

TERMIN: 20.-22. oktober 2020

LOKACIJA: dvorana Stožice

OPIS: Društvo Emobility bo oktobra organiziralo 7. simpozij o razvoju električnih in avtonomnih avtomobilovbaterij, polnilne infrastrukture in pripadajočih poslovnih modelov.

Predavatelji iz številnih držav (Norveška, Nizozemska, Nemčija, ZDA, Monako) bodo spregovorili o aktualnih vprašanjih o trgu električnih avtomobilov, kakšno vlogo ima pametna polnilna infrastruktura v povezavi z omrežji, ali električna infrastruktura dohaja razvoj in število električnih avtomobilov …

Vzporedno bodo praktični primeri iz posameznih lokalnih okolij predstavljeni znotraj 2. Konference za lokalne skupnosti (tretji dan dogodka), kjer bo govora tudi o prehodu na brezogljični (javni) promet. Med udeleženci bodo različni strokovnjaki za omrežja in distribucijo električne energije ter za razvoj avtonomnih vozil, kot tudi politični predstavniki iz nacionalnega in mednarodnega okolja.

REGISTRACIJA: je na voljo na prijavni strani, pri čemer je redna cena vstopnice 200 evrov. Zaradi veljavnih ukrepov in priporočil, je število udeležencev omejeno in bo zbiranje prijav zaključeno ob zapolnitvi prostih mest.

DODATNE INFORMACIJE: so dostopne na spletni strani konference.

HiPEAC – nepovratna sredstva za študijski obisk 15. 10. 2020, Španija

HiPEAC predstavlja evropsko mrežo skorajda 2000 raziskovalcev, študentov in podjetniških predstavnikov na področju vrhunskih računalniških sistemov in obenem služi kot platforma za raziskovalna sodelovanja, promocijo prenosa raziskovalnih rezultatov v podjetniško rabo (v obliki proizvodov in storitev), navsezadnje pa tudi kot inkubator za izobraževanje naslednje generacije znanstvenikov na zadevnem področju.

Doktorski študenti in mladi (post-doktorski) raziskovalci lahko tudi v letošnjem letu kandidirate za nepovratna sredstva v višini 5.000 evrov za kritje stroškov trimesečnega študijskega obiska na drugi instituciji za izvedbo raziskovalnega projekta (stroški plače niso vključeni v ta znesek).

Za upravičenost prejema nepovratnih sredstev je eden ključnih kriterijev ta, da je član HiPEAC bodisi znotraj institucije, s katere prihaja študent/raziskovalec, bodisi znotraj institucije, ki bo gostiteljica študijskega obiska. Predlog obiska je treba pripraviti v sodelovanju z izbrano institucijo, ki bo gostiteljica, in mora vsebovati okvire raziskovanja v tem obdobju.

Posebna komisija bo izmed prejetih prijav/predlogov izbrala deset najboljših. Sam študijski obisk mora biti izveden do 28. februarja 2022.

Podrobnosti o prijavnem postopku in pogojih za sodelovanje, so objavljene na spletni strani HiPEAC. Prijavo je možno oddati do 15. oktobra 2020.

Evropski zeleni dogovor – virtualna predstavitev in iskanje partnerstev za razpise 13.-14. 10. 2020, svetovni splet

IME DOGODKA: H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal

ORGANIZATOR: Enterprise Ireland, Invest Northern Ireland

TERMIN: 13.-14. oktober 2020

LOKACIJA: svetovni splet

OPIS: Na virtualnem dogodku bo podrobneje predstavljen Evropski zeleni dogovor (European Green Deal) z vsemi področji in pričakovanji Evropske komisije, kot tudi z zadnjimi relevantnimi informacijami, obenem pa se bo možno povezati z nacionalnimi kontaktnimi točkami in predstavniki projektno organizirane poslovne mreže Enterprise Europe Network.

Vsebine bodo namenjene majhnim, srednje velikim in velikim podjetjem ter raziskovalnim organizacijam, ki se bodo lahko že na samem dogodku medsebojno povezali oziroma iskali partnerstva za predstavljene priložnosti na področju zelenih tehnologij in prilagajanja proizvodnih procesov.

Dogodek je brezplačen, za udeležbo na virtualnih dvostranskih srečanjih pa se je treba udeležiti jutranjih predstavitev.

REGISTRACIJA: je na voljo do 2. oktobra 2020 preko prijavne platforme. Prijave bodo organizatorji predhodno preverili pred potrditvijo udeležbe.

DODATNE INFORMACIJE: so dostopne na spletni strani dvostranskih srečanj, kjer so že na voljo predstavitve številnih udeležencev.

COTEC Innovation Summit – virtualno srečanje o industrijski renesansi 1.-2. 10. 2020, svetovni splet

IME DOGODKA: 17th COTEC Innovation Summit – From 4.0 to Industrial Renaiscence

ORGANIZATOR: COTEC Portugal

TERMIN: 1.-2. oktober 2020

LOKACIJA: svetovni splet

OPIS: Portugalska mreža COTEC za promocijo inovacij in poslovnega sodelovanja v javnem in zasebnem sektorju, vključuje širok nabor podjetij, od majhnih do multinacionalnih, ki delujejo v vseh gospodarskih dejavnostih. Po uspešno izvedenem poletnem dogodku bo začetek oktobra zaznavan z drugim delom letošnjega srečanja, prav tako v virtualnem okolju preko svetovnega  spleta.

Glavne teme bodo obsegale Industrijo 4.0 in inovacije z nastajajočim konceptom industrijske renesanse kot procesa pospešenih sprememb znotraj spleta geopolitike in globalizacije, tehnologij 4. industrijske revolucije, političnih ciljev in prehoda v zeleno gospodarstvo, kjer bodo industrijske dejavnosti odigrale ključno vlogo pri prehodu v konkurenčno in trajnostno naravnano gospodarstvo. Dodatno bodo obravnavana tudi vprašanja odnosov s Kitajsko, vloga tehnologij pri spodbujanju evropskih podjetniških šampionov, pripravljenost gospodarstva na naslednjo svetovno krizo in podobne teme.

Vsebine bodo predstavili ugledni predavatelji, izvedene bodo delavnice in organizirana srečanja za hitre pogovore o aktualnih temah in možnostih sodelovanja, kot tudi raznovrstne digitalne predstavitve.

REGISTRACIJA: je na voljo preko uradne spletne strani dogodka, kjer so podrobneje predstavljeni predavatelji, spremljajoči dogodki in vsebine ter program dvodnevnega dogajanja.

Primer sodelovanja IJS s češkim podjetjem Pardam

Vabljeni k ogledu video posnetka, ki prikazuje uspešno sodelovanje raziskovalcev Odseka za raziskave sodobnih materialov (K9) s podjetjem Pardam.

Raziskovalci IJS so za podjetje testirali antimikrobne lastnosti njihovih izdelkov. Podjetju so analize omogočile nadaljnji razvoj njihovih produktov.

Sodelovanje je bilo podprto s strani Centra za prenos tehnologij in inovacij ob vzpostavitvi kontakta, pridobivanju KETGATE finančnih sredstev in pri podpisu dogovora o sodelovanju.

Predstavitev priložnosti sodelovanja z IJS na podjetniški konferenci 17. 9. 2020, Novo mesto

V organizaciji Razvojnega centra Novo mesto je v četrtek, 17. 9. 2020, potekala podjetniška konferenca Podjetništvo za svetlejšo prihodnost. Osnovni namen je bilo povezovanje raziskovalnega področja, kreativnega sektorja in mednarodno uveljavljenih podjetij preko zavedanja o pomenu konceptov krožnega gospodarstva in prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo.

Dogodka sta se udeležila tudi Tomaž Lutman in Robert Premk iz Centra za prenos tehnologij in inovacij. Z uvodnima predavanjema sta predstavila Institut ”Jožef Stefan” (IJS) in raziskovalna področja, aktivnosti pri podpori raziskovalcem pri prenosu tehnologij v gospodarstvo in pri povezovanju s slovenskimi in tujimi podjetji, možnosti povezovanja in nabora tehnologij, kot tudi pričakovani vpliv Evropskega zelenega dogovora na raziskovalno področje ter vlogo Enterprise Europe Network in Konzorcija za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo.

Dosti pozornosti je bilo namenjene tudi zaščiti intelektualne lastnine na področju avtorskih pravic, modelov, znamk in patentov, možnostim patentne zaščite izuma, postopkom pri Evropskem patentnem uradu z opredelitvijo posameznih faz, zadevni statistiki, službenim izumom in postopkom prevzema, konceptu FTO (Freedom to operate) in primerom iz prakse.

V nadaljevanju je svojo življenjsko zgodbo predstavil uveljavljeni kreativni direktor Aljoša Bagola, o izdelavi oblikovalsko dovršenega pohištva iz recikliranih materialov v podjetju Donar d.o.o. je spregovoril Matej Feguš, v zaključku pa je Tatjana Fink predstavila integracijo trajnostnega razvoja v poslovne procese.

Odlično obiskana konferenca je – ob upoštevanju aktualnih ukrepov in priporočil – na enem mestu povezala potencialne podjetnike, predstavnike majhnih in srednje velikih podjetij ter predstavnike podpornega okolja ter prispevala k okrepljenemu zavedanju o priložnostih novih idej in tehnologij, ki jih zahteva zelena prihodnost.

Intelektualna lastnina v raziskovanju

Na Centru za prenos tehnologij in inovacij smo pripravili nove zloženke s področja zaščite intelektualne lastnine.

Z drugo zloženko Intelektualna lastnina v raziskovanju so v jedrnati in shematični obliki orisane storitve in podporne aktivnosti pri patentiranju nove rešitve, zaščiti interesov pri sodelovanju v mednarodnih projektih in pri urejanju medsebojnih odnosov v razvojnih projektih z udeležbo zunanjih partnerjev.

Vabljeni k ogledu druge zloženke Intelektualna lastnina v raziskovanju.

Serija zloženk CTT:
– prva zloženka Koraki zaščite in trženja intelektualne lastnine na Institutu ”Jožef Stefan” s Centrom za prenos tehnologij in inovacij